Alexandros Tsopozidis-Esena Mono (cover) Keti Garbi.