ხიხანის ციხე, აჭარა, საქართველო (Khikhani fortress, Adjara, Georgia)