ნატო გელაშვილი - იყო და არა იყო რა / Nato Gelashvili - Iko Da Ara Iko Ra