გურია.ჩოხატაურის რაიონი სოფელი ამაღლება (ძველად განახლება).ჩემი დედულეთი.1989 წლის 18 აგვისტო