Stanley Clarke band & Beka Gochiashvili | Tbilisi Jazz Festival 2014